Vi hjälper till med det praktiska

Det kommer att dyka upp många frågor av praktisk karaktär inför begravningen. Vi försöker ge svaren på frågorna så långt vi kan och vi tar hand mycket av allt det praktiska som måste ordnas. Här är några av de saker vi tar hand om:

  • Hämtning av den avlidna
  • Svepning och påklädnad med egna kläder
  • Transporter
  • Beställning och arrangemang av blommor
  • Hjälp med utformning av dödsannonser, tackannonser och memorian
  • Kontakt med präster, kantorer, solister. förtäringsställen mm
  • Vi förmedlar också kontakt när det gäller juridiska frågor som t ex: bouppteckningar, testamente och arvskiften
  • Vi hjälper er att hitta rätt när det gäller gravstenar och kompletteringar av befintliga stenar

Tveka inte att ta kontakt med oss på Ludvika Begravningsbyrå, vad det än är ni undrar över.