En omtanke om de dina

Vi kan förstå om det känns lite konstigt att planera inför sin egen bortgång om man mitt i livet. Men vårt bestämda råd är att du inte skjuter det på framtiden. Se det som en omtanke om dina efterlevande – omtanken att inte lämna dem i osäkerhet om dina önskemål den dag du inte längre kan uttrycka din vilja.