Val av ceremoni

En av de första saker man har att ta ställning till inför begravningen är vilken form av ceremoni som ska hållas. Finns något önskemål nerskrivet av den avlidne eller är det ett beslut som de efterlevande ska ta gemensamt?

Kyrklig begravning

Kyrklig begravning är den begravningsceremoni som fortfarande är vanligast i Sverige. Om den utförs med en präst i svenska kyrkan som officiant, och därmed enligt kyrkans ordning, kallas ceremonin mer officiellt begravningsgudstjänst.

Borgerlig begravning

En borgerlig begravningsakt är en ceremoni som kan utformas helt fritt efter den avlidnes eller de anhörigas önskemål. Diktläsning och musik förekommer ofta som centrala delar.
 Vi kan ge förslag på borgerliga begravningsförrättare (officianter).

Ceremonier enligt andra trossamfund

Andra trossamfund har sina speciella begravningsceremonier som kan äga rum i samfundets lokal eller i allmänna gravkapell. Som auktoriserad begravningsbyrå har vi stor respekt för de olikheter som är knutna till olika religioner och kulturer och hjälper dig oavsett religion och kultur.

Musik och dikter

Ett annat val man står inför är vilken typ av musik som ska spelas. En traditionell begravningsgudstjänst inleds och avslutas vanligtvis med orgelmusik. Det är inte ovanligt att man istället för orgelmusik önskar solosång, körsång eller musik för något annat instrument. Vi hjälper vi till att ordna musiken utifrån dina musikönskemål. För att redan nu ge dig lite hjälp har vi sammanställt två sidor där du kan söka efter musik och även verser och dikter.

Klicka här för förslag på Musik >>
Klicka här för förslag på Verser och dikter >>

Gravsten

Vi har tagit fram en skrift som heter ”Stenar berättar”, som är tänkt att vara en inspirationskälla inför valet av gravsten. Att åstadkomma en sten som berättar en historia behöver varken vara en fråga om stor skaparkraft eller slöseri med pengar. Välkommen in och hämta ditt exemplar av skriften ”Stenar berättar”.