Begravningsdagen

När begravningsdagen kommer ska allt vara förberett så att allt genomförs helt enligt era önskemål. En viktig detalj inför begravningen är att ta fram tryckta program, så att alla ska kunna följa ceremonin. Vi hjälper er att ordna utformning och tryckning i god tid. Programmet blir ett värdefullt minne efteråt, även för de som inte hade tillfälle att komma på begravningen.

Efter begravningen sammanställer vi material till ett vackert minnesalbum, där hela begravningen med ceremoniprogram och namn på medverkande finns med. Liksom en förteckning över dem som har hedrat den döde med blommor eller minnesgåvor. Vi vill att varje begravning vi är med och arrangerar ska leva kvar som ett vackert minne för de närmaste och alla andra som deltar.

Inför begravningen

I god tid före begravningen finns vi från begravningsbyrån på plats för att se till att kistan placeras på rätt ställe. Vi ser också till att blommor, dekorationer, program, extraljus mm finns där ceremonin ska hållas. När gästerna anländer ansvarar vi för att de blir väl omhändertagna och anvisade sittplatser. Efter begravningen får gästerna anvisningar om var minnesstunden ska hållas. Vi ser också till att blommorna läggs ut på graven eller i kransgården och vid kremationsbegravning ser vi till att kistan förs till krematoriet.

Gravsättningen

Vid jordbegravning sker gravsättningen oftast direkt i anslutning till ceremonin. Om anhöriga önskar att bära kistan själva, med hjälp av släkt och vänner, hjälper vi i så fall till genom att ge goda råd till bärarna innan begravningen börjar.
Vid kremationsbegravning följer gravsättningen av urnan/askan en tid därefter. Vi ser till att urnan är försedd med namn och datum genom gravyr direkt på urnan eller på en namnplåt.