Vi som arbetar här

Vår ambition är att ordna med ett varmt och personligt avsked för Er efterlevande. Dessutom är den juridiska delen mycket viktig och vi har stor kompetens på detta område lika som på försäkringsfrågorna som uppstår i samband med dödsfall.

Vi på Ludvika Begravningsbyrå hjälper Dig gärna att bära det ansvaret och tillsammans skapa en vacker och minnesvärd begravning och hjälpa Er i det efterkommande arbetet.

     

Annette Göransson Wingård, övertog begravningsbyrå 1990 och har ett förflutet inom begravningsväsendet sedan 1979 då hon började arbeta med juridiska frågor gällande familjerätt m.m.

Annette Göransson Wingårds grundutbildning är juridik.

Hon har genomgått ett stort antal utbildningar och kurser inom branschen och många på högskolenivå.

Utbildningen har handlat om lagar och förordningar inom familjerätt, arvsfrågor samt i försäkringsfrågor..

Annette Göransson Wingård har stor erfarenhet från styrelsearbete bl.a. i  en stor svensk bank. 

E-post annette@lubb.se

Jan-Erik Wingård har genomgått auktorisationsutbildningen

E-post jan-erik@lubb.se